TR

Modernizing Empires:
Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Modernities

This project is a comparative study of cultural reforms, linguistic renewal and literary renaissance movements in three imperial traditions, caught between the East-West divide: Russia, Turkey and Japan. We look at the negotiated cultural models in modernization and westernization processes and argues that their shared historical experience resulted in a common intellectual vocabulary and narrative models shared by otherwise extremely diverse cultures. We aim to develop a comparative model, drawing a polycentric and plural map of literary modernity.

In three subprojects, we investigate structural similarities in:

 1. Questions and concepts in literary criticism
 2. Translational practices and translated works from Europe
 3. Narrative logic and typologies in fiction.

The project is the first comparative multilingual study of the non-Western literary modernities to bring these specific traditions together. It follows a multi-method research strategy to conduct historical and literary comparisons between the emerging national literary systems, combining qualitative and quantitative methods in order to map transnational networks of narrative strategies, conceptual systems and translation practices. With this project, we hope to bring new directions in Digital Humanities, expanding it to non-Western and multilingual comparative research. Finally, we plan to make a much-needed contribution to the current literary corpus by making unknown and untranslated texts available and accessible.

ENG

MODERNLEŞEN İMPARATORLUKLAR:
AYDINLANMA, MİLLİYETÇİ ÖNCÜLER VE
BATI DIŞI EDEBİ MODERNİTELER

Proje batı-doğu ikiliği arasında kalmış üç imparatorluk geleneğinin, yani Rusya, Japonya ve Osmanlı yazınının, kültürel ve dil reformlarının ve edebi yeniden doğuş hareketlerinin karşılaştırmalı bir çalışması. Aslen birbirinden çok farklı olan bu kültürlerin, on dokuzuncu yüzyılda modernleşme ve batılılaşma sürecinde müzakere ettikleri kültürel modelleri inceleyip, geçirdikleri bu ortak tarihsel deneyim sayesinde, nasıl ortak bir kavram dağarcığı ve anlatı modelleri oluşturduklarını gösteriyor. Bu dönemde üç edebi alanda yapısal paralellikleri inceleyeceğiz: edebiyat eleştirisinde ortaya atılan sorular ve konseptler; çeviri pratikleri ve çevrilen metinler; ve kurmaca yazında anlatı mantığı ve tipolojiler.

ERC Başlangıç Fonunun (Starting Grant) edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında ödüllendirilen proje pek çok anlamda bir ilk. Batı dışı edebi moderniteler alanında ilk karşılaştırmalı ve çok dilli bir proje. Hem dil açısından, hem de arşiv kapsamının büyüklüğü ve kullanılan metodolojik yöntemlerin çeşitliliği bakımından bir ilk. Ayrıca bu üç kültürü bir araya getiren ilk proje. Özellikle Dijital Beşeri Bilimler alanına, kompütasyonel araçların yalnızca arşiv dijitalleştirmesi için değil, orijinal kodlarla data incelemesi alanında kullanacağı yöntemlerle de hem dünyada hem Türkiye’de özgün katkılar sağlayacak. NONWESTLIT hem coğrafi, hem dilsel, hem de yöntemsel çeşitliliği ve yeniliği ile diğer beşeri bilimler projelerinden ayrılıyor.

Proje sayesinde öncelikle edebi modernleşme olgusunu, özellikle Batı Avrupa merkezinin dışında, ulus ötesi bir yaklaşımla daha iyi anlayabileceğiz. Modernleşme sürecinde, edebiyat eleştirisinde yeni fikirlerin, kavramların ve izleklerin nasıl ortaya çıktığı ve evrimleştiğinin izini sürebileceğiz. Farklı çeviri pratiklerinin ve çeviri metinlerin milli edebiyatın ortaya çıkışında oynadıkları rolü analiz ederken, romanda ve hikayede kullanılan ortak anlatı stratejilerini, kurgu ve karakterizasyon tipolojilerini haritalayabileceğiz.

Proje 5 yıl sürecek. Bu süre içinde onlarca araştırmacı projenin farklı etaplarına dahil olacak. Japonya, Türkiye ve Rusya’dan edebiyat ve tarih alanında doktora sonrası araştırmacılar ve doktora öğrencileri, veri bilimciler ve alanın önde gelen akademisyenlerinden oluşan uluslararası danışma kurulu katılımcılarımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Projenin bütçesi 1.5 milyon Euro.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

TEAM

Özen Nergis Dolcerocca

The Principle Investigator

ÖZEN NERGİS DOLCEROCCA

Özen Nergis Dolcerocca is an Associate Professor of Literature at the University of Bologna. She received her doctoral degree in Comparative Literature from NYU in 2016. She completed her higher education in Istanbul, Marburg and Paris before joining the doctoral program at NYU in 2008. Her work focuses on comparative modernisms, narrative theory, literatures of the Near East, literary theory and digital humanities.

She currently serves as an executive council member in the MLA West Asia West Asian Languages, Literatures and Cultures Forum and as the chair of the ACLA Owen Aldridge Prize Committee.

open positions

We are hiring postdoctoral researchers renewable for the duration of the project (09/2021 – 08/2026), with competitive salary and benefits, in the following areas:

Postdoctoral Researcher Position

 • 19th Century Ottoman Literature and Culture
 • 19th Century Russian Literature and Culture
 • 19th Century Japanese Literature and Culture
 • Researcher Position

 • Digital Humanities
 • We are always looking for collaborators and considering applications on a rolling basis. If you are qualified and believe you can contribute to the project, please email Assoc. Prof. Özen Nergis Dolcerocca at ozen.dolcerocca@unibo.it

  OPEN POSITIONS

  Postdoctoral Researcher Position

  19th century literature and culture: ottoman

  The “Modernizing Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Modernities” (NONWESTLIT) Project, funded by the European Research Council, is hiring a full-time post-doctoral researcher in 19th century Ottoman literature and culture.

  JOB DESCRIPTION

  Conduct and publish high-quality research within the framework of NONWESTLIT
  Co-responsibility in the collection of data, their analysis and interpretation
  Collaborate closely with other researchers in the project
  Disseminate results from NONWESTLIT at international conferences and in high-quality academic outlets
  Participation in research administration and the organization of project’s related events (e.g., webinars and workshops)
  The position provides opportunities to advance the candidate’s own research agenda within the framework of the project, including research related travel opportunities
  Starting date: 1 September 2021 or later
  One-year contracts, renewable for the duration of the project (2021 - 2026)

  THE IDEAL CANDIDATE'S PROFILE

  Ph.D. in Comparative Literature or a related field such as but not limited to East Asian, Middle Eastern or Russian Studies and Literatures
  Experience in comparative methodologies and other methodological qualitative skills and/or quantitative skills in literary studies
  Former research experience in Digital Humanities is an asset
  Knowledge of Italian is welcome but not required

  SALARY

  Salary scheme of the University of Bologna, Senior Post-doc, 32.000€ gross per annum. The fellowship is exempt from income tax but subject to social contributions.

  THE PROJECT

  NONWESTLIT is a Project funded by the European Research Council (ERC-StG 2020 scheme), expected to start on September 1st, 2021, for a duration of 5 years. It is hosted by the Department of Modern Languages, Literatures and Cultures (LILEC) at the University of Bologna (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna).

  This project is a comparative study of cultural reforms, linguistic renewal and literary renaissance movements in three imperial traditions, caught between the East-West divide: Russia, Turkey and Japan. We look at the negotiated cultural models in modernization and westernization processes and argues that their shared historical experience resulted in a common intellectual vocabulary and narrative models shared by otherwise extremely diverse cultures. We aim to develop a comparative model, drawing a polycentric and plural map of literary modernity.

  In three subprojects, we investigate structural similarities in:

  1. Questions and concepts in literary criticism
  2. Translational practices and translated works from Europe
  3. Narrative logic and typologies in fiction

  The project is the first comparative multilingual study of the non-Western literary modernities to bring these specific traditions together. It follows a multi-method research strategy to conduct historical and literary comparisons between the emerging national literary systems, combining qualitative and quantitative methods in order to map transnational networks of narrative strategies, conceptual systems and translation practices. With this project, we hope to bring new directions in Digital Humanities, expanding it to non-Western and multilingual comparative research. Finally, we plan to make a much-needed contribution to the current literary corpus by making unknown and untranslated texts available and accessible.

  APPLICATION PROCEDURE

  Apply exclusively through the University of Bologna’s HR portal (POL), apply to call #899 under “Research Fellowship (assegnista di ricerca)” and upload the following documents:

  Curriculum vitae
  Cover letter, Research Statement and Contact details of two potential references (all in a single document uploaded under “Publications”)
  Two academic writing samples (no more than 30 pages in English uploaded separately under “Publications”)

  UNIVERSITY OF BOLOGNA

  The University of Bologna (UniBo) is the oldest university in the western world and regularly features among the top international academic institutions. With 33 departments and a population of 85,000 students from Italy and abroad, it is among the largest universities in Europe. Its main campus is based in Bologna, a vibrant medieval city with a high quality of life and world-class social services. Bologna has a large airport and is connected to the high-speed railway network. University of Bologna is consistently ranked among the top 50 universities in the world for Humanities and Modern Languages and Literature.

  The deadline for applications is June 30, 2021. Online interviews will take place in the second week of July. For enquiries, please contact Assoc. Prof. Özen Nergis Dolcerocca via email: ozen.dolcerocca@unibo.it

  OPEN POSITIONS

  Postdoctoral Researcher Position

  19th century literature and culture: russian

  The “Modernizing Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Modernities” (NONWESTLIT) Project, funded by the European Research Council, is hiring a full-time post-doctoral researcher in 19th century Russian literature and culture.

  JOB DESCRIPTION

  Conduct and publish high-quality research within the framework of NONWESTLIT
  Co-responsibility in the collection of data, their analysis and interpretation
  Collaborate closely with other researchers in the project
  Disseminate results from NONWESTLIT at international conferences and in high-quality academic outlets
  Participation in research administration and the organization of project’s related events (e.g., webinars and workshops)
  The position provides opportunities to advance the candidate’s own research agenda within the framework of the project, including research related travel opportunities
  Starting date: 1 September 2021 or later
  One-year contracts, renewable for the duration of the project (2021 - 2026)

  THE IDEAL CANDIDATE'S PROFILE

  Ph.D. in Comparative Literature or a related field such as but not limited to East Asian, Middle Eastern or Russian Studies and Literatures
  Experience in comparative methodologies and other methodological qualitative skills and/or quantitative skills in literary studies
  Former research experience in Digital Humanities is an asset
  Knowledge of Italian is welcome but not required

  SALARY

  Salary scheme of the University of Bologna, Senior Post-doc, 32.000€ gross per annum. The fellowship is exempt from income tax but subject to social contributions.

  THE PROJECT

  NONWESTLIT is a Project funded by the European Research Council (ERC-StG 2020 scheme), expected to start on September 1st, 2021, for a duration of 5 years. It is hosted by the Department of Modern Languages, Literatures and Cultures (LILEC) at the University of Bologna (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna).

  This project is a comparative study of cultural reforms, linguistic renewal and literary renaissance movements in three imperial traditions, caught between the East-West divide: Russia, Turkey and Japan. We look at the negotiated cultural models in modernization and westernization processes and argues that their shared historical experience resulted in a common intellectual vocabulary and narrative models shared by otherwise extremely diverse cultures. We aim to develop a comparative model, drawing a polycentric and plural map of literary modernity.

  In three subprojects, we investigate structural similarities in:

  1. Questions and concepts in literary criticism
  2. Translational practices and translated works from Europe
  3. Narrative logic and typologies in fiction

  The project is the first comparative multilingual study of the non-Western literary modernities to bring these specific traditions together. It follows a multi-method research strategy to conduct historical and literary comparisons between the emerging national literary systems, combining qualitative and quantitative methods in order to map transnational networks of narrative strategies, conceptual systems and translation practices. With this project, we hope to bring new directions in Digital Humanities, expanding it to non-Western and multilingual comparative research. Finally, we plan to make a much-needed contribution to the current literary corpus by making unknown and untranslated texts available and accessible.

  APPLICATION PROCEDURE

  Apply exclusively through the University of Bologna’s HR portal (POL), apply to call #898 under “Research Fellowship (assegnista di ricerca)” and upload the following documents:

  Curriculum vitae
  Cover letter, Research Statement and Contact details of two potential references (all in a single document uploaded under “Publications”)
  Two academic writing samples (no more than 30 pages in English uploaded separately under “Publications”)

  UNIVERSITY OF BOLOGNA

  The University of Bologna (UniBo) is the oldest university in the western world and regularly features among the top international academic institutions. With 33 departments and a population of 85,000 students from Italy and abroad, it is among the largest universities in Europe. Its main campus is based in Bologna, a vibrant medieval city with a high quality of life and world-class social services. Bologna has a large airport and is connected to the high-speed railway network. University of Bologna is consistently ranked among the top 50 universities in the world for Humanities and Modern Languages and Literature.

  The deadline for applications is June 30, 2021. Online interviews will take place in the second week of July. For enquiries, please contact Assoc. Prof. Özen Nergis Dolcerocca via email: ozen.dolcerocca@unibo.it

  OPEN POSITIONS

  Postdoctoral Researcher Position

  19th century literature and culture: japanese

  The “Modernizing Empires: Enlightenment, Nationalist Vanguards and Non-Western Literary Modernities” (NONWESTLIT) Project, funded by the European Research Council, is hiring a full-time post-doctoral researcher in 19th century Japanese literature and culture.

  JOB DESCRIPTION

  Conduct and publish high-quality research within the framework of NONWESTLIT
  Co-responsibility in the collection of data, their analysis and interpretation
  Collaborate closely with other researchers in the project
  Disseminate results from NONWESTLIT at international conferences and in high-quality academic outlets
  Participation in research administration and the organization of project’s related events (e.g., webinars and workshops)
  The position provides opportunities to advance the candidate’s own research agenda within the framework of the project, including research related travel opportunities
  Starting date: 1 September 2021 or later
  One-year contracts, renewable for the duration of the project (2021 - 2026)

  THE IDEAL CANDIDATE'S PROFILE

  Ph.D. in Comparative Literature or a related field such as but not limited to East Asian, Middle Eastern or Russian Studies and Literatures
  Experience in comparative methodologies and other methodological qualitative skills and/or quantitative skills in literary studies
  Former research experience in Digital Humanities is an asset
  Knowledge of Italian is welcome but not required

  SALARY

  Salary scheme of the University of Bologna, Senior Post-doc, 32.000€ gross per annum. The fellowship is exempt from income tax but subject to social contributions.

  THE PROJECT

  NONWESTLIT is a Project funded by the European Research Council (ERC-StG 2020 scheme), expected to start on September 1st, 2021, for a duration of 5 years. It is hosted by the Department of Modern Languages, Literatures and Cultures (LILEC) at the University of Bologna (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna).

  This project is a comparative study of cultural reforms, linguistic renewal and literary renaissance movements in three imperial traditions, caught between the East-West divide: Russia, Turkey and Japan. We look at the negotiated cultural models in modernization and westernization processes and argues that their shared historical experience resulted in a common intellectual vocabulary and narrative models shared by otherwise extremely diverse cultures. We aim to develop a comparative model, drawing a polycentric and plural map of literary modernity.

  In three subprojects, we investigate structural similarities in:

  1. Questions and concepts in literary criticism
  2. Translational practices and translated works from Europe
  3. Narrative logic and typologies in fiction

  The project is the first comparative multilingual study of the non-Western literary modernities to bring these specific traditions together. It follows a multi-method research strategy to conduct historical and literary comparisons between the emerging national literary systems, combining qualitative and quantitative methods in order to map transnational networks of narrative strategies, conceptual systems and translation practices. With this project, we hope to bring new directions in Digital Humanities, expanding it to non-Western and multilingual comparative research. Finally, we plan to make a much-needed contribution to the current literary corpus by making unknown and untranslated texts available and accessible.

  APPLICATION PROCEDURE

  Apply exclusively through the University of Bologna’s HR portal (POL), apply to call #900 under “Research Fellowship (assegnista di ricerca)” and upload the following documents:

  Curriculum vitae
  Cover letter, Research Statement and Contact details of two potential references (all in a single document uploaded under “Publications”)
  Two academic writing samples (no more than 30 pages in English uploaded separately under “Publications”)

  UNIVERSITY OF BOLOGNA

  The University of Bologna (UniBo) is the oldest university in the western world and regularly features among the top international academic institutions. With 33 departments and a population of 85,000 students from Italy and abroad, it is among the largest universities in Europe. Its main campus is based in Bologna, a vibrant medieval city with a high quality of life and world-class social services. Bologna has a large airport and is connected to the high-speed railway network. University of Bologna is consistently ranked among the top 50 universities in the world for Humanities and Modern Languages and Literature.

  The deadline for applications is June 30, 2021. Online interviews will take place in the second week of July. For enquiries, please contact Assoc. Prof. Özen Nergis Dolcerocca via email: ozen.dolcerocca@unibo.it

  OPEN POSITIONS

  Researcher Position

  Digital Humanities

  NONWESTLIT is looking for a researcher with a background in (but not limited to) Computer Science or a related field with a focus on Digital Humanities. S/he will collaborate closely with the PI in the quantitative method and research design and work in particular in digitization and the qualitative analysis of collected data. S/he will be expected to have experience in software for transforming, analysing, presenting and sustaining humanities data, as well NLP and machine learning. Experience or research interest in deep learning models is a plus. During their tenure, the researcher is expected to conduct and publish high-quality research; take co-responsibility in the collection of data, their analysis and interpretation; and to collaborate closely with other researchers in the project.

  The position provides opportunities to advance the candidate’s own research agenda within the framework of the project, including research related travel opportunities.

  Starting date: January 1, 2022 or later. One-year contracts, renewable for the duration of the project (2021 - 2026). Alternative starting dates can be discussed. Official call will be out soon.

  Contact

  Elements

  Text

  This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


  Heading Level 2

  Heading Level 3

  Heading Level 4

  Heading Level 5
  Heading Level 6

  Blockquote

  Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

  Preformatted

  i = 0;
  
  while (!deck.isInOrder()) {
    print 'Iteration ' + i;
    deck.shuffle();
    i++;
  }
  
  print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

  Lists

  Unordered

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Alternate

  • Dolor pulvinar etiam.
  • Sagittis adipiscing.
  • Felis enim feugiat.

  Ordered

  1. Dolor pulvinar etiam.
  2. Etiam vel felis viverra.
  3. Felis enim feugiat.
  4. Dolor pulvinar etiam.
  5. Etiam vel felis lorem.
  6. Felis enim et feugiat.

  Icons

  Actions

  Table

  Default

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Alternate

  Name Description Price
  Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
  Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
  Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
  Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
  100.00

  Buttons

  • Disabled
  • Disabled

  Form